Đào tạo

Chương trình đào tạo CME: Cập nhật chẩn đoán và điều trị Gerd

Cập nhật lúc: 4:40:41 CH - 24/03/2018

Bệnh viện An Sinh (BVAS) và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh (AIRT) tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục với chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị GERD và Tính an toàn và tương tác của PPI – Những lưu ý khi sử dụng.