Tin bệnh viện An Sinh

Bệnh viện An Sinh tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027

Cập nhật lúc: 10:22:41 SA - 14/04/2022

Chiều ngày 13/4/2022, Bệnh viện An Sinh tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban chấp hành Công đoàn mới tiếp tục kế thừa và phát huy trong vai trò là người đại diện, đảm bảo chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, quyền lợi chính đáng của đoàn viên công đoàn cơ sở Bệnh viện An Sinh

  

Chiều ngày 13/4/2022, Bệnh viện An Sinh tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban chấp hành Công đoàn mới tiếp tục kế thừa và phát huy trong vai trò là người đại diện, đảm bảo chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, quyền lợi chính đáng của đoàn viên công đoàn cơ sở Bệnh viện An Sinh.

 

ThS Trần Thị Thanh Mai, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện An Sinh điểm qua một số hoạt động nổi bật Công đoàn Bệnh viện đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Trong hai năm dịch bệnh bùng phát, Công đoàn Bệnh viện An Sinh luôn đảm bảo chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đặc biệt là vào các dịp Lễ Tết trong năm. Ngoài ra, đoàn viên công đoàn Bệnh viện An Sinh hưởng ứng nhiệt tình và tham gia đầy đủ các hoạt động do Công đoàn bệnh viện phát động. Hưởng ứng tích cực các công tác hoạt động xã hội, hướng tới cộng đồng; các chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa; đi bộ vì người nghèo; hiến máu tình nguyện… Trong các hoạt động nội bộ, Bệnh viện An Sinh cũng tổ chức các hội thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

 

TS BS Nguyễn Đức Lộc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện An Sinh công bố quyết định thành lập Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ năm 2022 - 2027. Cùng với đội ngũ cán bộ và thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy, nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu trong vai trò là người đại diện. Trong việc nghiên cứu đề xuất, tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở Bệnh viện An Sinh. Thực hiện tốt các mục tiêu “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Tiếp tục phát triển và tăng cường nguồn lực đoàn viên. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên. Phát động và triển khai các phong trào thi đua, vận động đoàn viên tích cực đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác, khắc phục khó khăn, đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

 

Công đoàn cơ sở Bệnh viện An Sinh trong vài trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thông qua hướng dẫn, giám sát việc ký kết hợp đồng lao động, thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và thực hiện quy chế dân chủ tại Công đoàn cơ sở Bệnh viện An Sinh.

 

Một số hình ảnh của Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện An Sinh

  

 

 

Các tin tức khác:
[Trở về]