Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ & dịch vụ vắc xin tại Bệnh viện An Sinh 2019

Cập nhật lúc: 4:23:35 CH - 10/06/2019 

Kính gửi Quý khách Bảng giá dịch vụ tại Bệnh viện An Sinh:

Kính gửi Quý khách Bảng giá dịch vụ chích ngừa vắc-xin tại Bệnh viện An Sinh:

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin từ: Đơn vị tiêm chủng Bệnh viện An Sinh