Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ & dịch vụ vắc xin tại Bệnh viện An Sinh 2019

 

Kính gửi Quý khách

 Quý khách có thể tham khảo tại đây Danh mục Giá Dịch vụ