Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ & dịch vụ vắc xin tại Bệnh viện An Sinh 2019

 

Kính gửi Quý khách Bảng giá dịch vụ chích ngừa vắc-xin tại Bệnh viện An Sinh: