Đơn vị hỗ trợ sinh sản

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN BỆNH VIỆN AN SINH

 

 

 

BÁC SĨ PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ

 

Bác sĩ Nguyễn Anh Danh

Trưởng Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện An Sinh, Nguyên Phó Khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ

Bác sĩ Vương Đình Hoàng Dũng

Thạc sĩ; Phó trưởng Đơn vị hỗ trợ sinh sản Bệnh viện An Sinh

 

 

BÁC SĨ LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ

 

Bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc Thiên Thanh

Bác sĩ chuyên khoa I

Bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Bác sĩ chuyên khoa I; Nguyên Trưởng Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn

Thạc sĩ Nguyễn Thiện Thực

Thạc sĩ Công nghệ sinh học; Trưởng Labo phôi học

Bác sĩ Vũ Bảo Hà Minh

Phó Labo phôi học

 

 

Và sự hợp tác của các bác sĩ đầu ngành hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam

 

BÁC SĨ HỢP TÁC

 

Bác sĩ Cao Hữu Thịnh

Thạc sĩ; Chuyên khoa I Sản phụ khoa

Bác sĩ Trần Huy Dũng

Thạc sĩ Sản phụ khoa

 

 

Thông tin cập nhật: 4/2023