Khoa nội tổng hợp

GIỚI THIỆU KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN AN SINH

 

BÁC SĨ PHỤ TRÁCH KHOA

 

Bác sĩ Ngô Thị Diệu Minh

Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nội Tim mạch; Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện An Sinh; Nguyên Trưởng khoa Nội Tim Mạch Bệnh viện Nguyễn Trãi

Bác sĩ Mai Thanh Tâm

Chuyên khoa I Nội tim mạch; Phó trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện An Sinh

 

 

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ

 

Bác sĩ Đôn Thị Thanh Thủy

Chuyên khoa II Nội chung; Nguyên trưởng khoa Tim Mạch Bệnh viện Trưng Vương

Bác sĩ Nguyễn Thành Tâm

Chuyên khoa I Nội tổng quát

Bác sĩ Lê Thị Thúy

Chuyên khoa II Nội tổng quát

Bác sĩ Huỳnh Thị Yến Vi

Chuyên khoa II Nội khoa

 

 

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA

 

Điều dưỡng Nguyễn Thị Sạnh

Cử nhân; Điều dưỡng trưởng Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện An Sinh

 

 

Thông tin cập nhật: 4/2023