Đào tạo

Chương trình đào tạo “ĐIỀU DƯỠNG PHÒNG MỔ 3 THÁNG”

Cập nhật lúc: 11:35:43 SA - 04/02/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Điều dưỡng phòng mổ” 3 tháng khóa I năm 2023

 


Chương trình đào tạo “ĐIỀU DƯỠNG PHÒNG NỘI SOI CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP”

Cập nhật lúc: 10:12:34 SA - 20/01/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Điều dưỡng phòng nội soi chẩn đoán và can thiệp” khóa I.2023

 


Chương trình đào tạo “LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN”

Cập nhật lúc: 9:52:37 SA - 20/01/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo Lớp “Lý thuyết đến thực hành Điện tâm đồ cơ bản” khóa I năm 2023

 


Chương trình đào tạo “ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ PHÒNG MỔ THẨM MỸ CƠ BẢN”

Cập nhật lúc: 3:06:55 CH - 11/01/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Điều dưỡng dụng cụ phòng mổ thẩm mỹ cơ bản” khóa 1/2023

 


Chương trình đào tạo “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 5 NGÀY” khóa I. 2023

Cập nhật lúc: 3:52:24 CH - 10/01/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Kiểm soát nhiễm khuẩn” (5 ngày) - khóa I. 2023

 

Trang 1 của 10