Đào tạo

Chương trình đào tạo “QUẢN LÝ BỆNH VIỆN”

Cập nhật lúc: 10:52:52 SA - 04/05/2022

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh phối hợp cùng Global Leardership Academy – GLA, Malaysia triển khai khóa đào tạo “Quản lý bệnh viện” khóa I.2022

 


Thông tin tuyển sinh CME (22/5/2022): ĐIỀU DƯỠNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CƠ BẢN

Cập nhật lúc: 10:24:00 SA - 23/04/2022

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Điều dưỡng phẫu thuật nội soi cơ bản” khóa I/2022

 


Thông tin tuyển sinh CME (15/5/2022): ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ PHÒNG MỔ CƠ BẢN

Cập nhật lúc: 10:17:28 SA - 23/04/2022

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Điều dưỡng dụng cụ phòng mổ cơ bản” khóa I/2022

 


Thông tin tuyển sinh CME (8/5/2022): KỸ NĂNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Cập nhật lúc: 9:59:12 SA - 30/03/2022

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Kỹ năng giám sát và đánh giá” khóa I.2022

 


Thông tin tuyển sinh CME (16/4/2022): CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CHẠY THẬN NHÂN TẠO

Cập nhật lúc: 9:53:08 SA - 30/03/2022

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Chăm sóc người bệnh chạy thận nhân tạo” khóa I.2022

 

Trang 1 của 5

Các tin tức khác: