Bạn biết website chúng tôi qua các kênh thông tin?
1 Báo chí 2269 Phiếu
18%
18%
2 Internet 4450 Phiếu
36%
36%
3 Bạn bè giới thiệu 4192 Phiếu
33%
33%
4 Các kênh khác 1087 Phiếu
9%
9%
5 Chưa biết 534 Phiếu
4%
4%
Có tất cả :12532 bình chọn
[Trở về]