Bạn biết website chúng tôi qua các kênh thông tin?
1 Báo chí 2281 Phiếu
18%
18%
2 Internet 4470 Phiếu
35%
35%
3 Bạn bè giới thiệu 4219 Phiếu
34%
34%
4 Các kênh khác 1089 Phiếu
9%
9%
5 Chưa biết 535 Phiếu
4%
4%
Có tất cả :12594 bình chọn
[Trở về]