Đào tạo

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh

Địa chỉ: 10 Trần Huy Liệu, P12, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại: 84 - 8 - 3845.7777 (Ext 567 - 533) Hotline: (08) 3847 87 98

Email: infoairt@ansinh.com.vn, Website: http://www.ansinh.edu.vn