Kiến thức y học

Thông tin thuốc: Hướng dẫn về hạn dùng của một số thuốc dùng đường hít

Cập nhật lúc: 4:08:39 CH - 18/08/2020

Khi các sản phẩm này được mở ra, chúng phải được sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể nhằm tránh làm giảm hiệu lực cũng như hiệu quả của thuốc.

  

 

Khi các sản phẩm này được mở ra, chúng phải được sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể nhằm tránh làm giảm hiệu lực cũng như hiệu quả của thuốc.

 

Khá nhiều loại thuốc dùng đường hít hiện nay có bộ phận đếm liều, và chúng nên được vứt đi khi bộ đếm đã về số “0”

 

Các tép (vial) chứa dung dịch dùng khí dung còn lại chưa được sử dụng nên được bọc lại bằng túi bạc như ban đầu để bảo quản.

 

Với các thiết bị dùng kèm với viên nang gelatin, chỉ được mở viên nang ngay trước khi sử dụng.

 

Thuốc

Thông tin về hạn dùng *

Albuterol/Salbutamol dạng tép dung dịch dùng khí dung

Đặt lại vào trong gói giấy bạc sau mỗi lần sử dụng. Tránh ánh sáng. 12 tháng hoặc theo hạn dùng của nhà sản xuất

Acetycystine dạng dung dịch dùng đường khí dung

Lọ đã mở có thể được bảo quản trong tủ lạnh trong 96 giờ

Advair Diskus (fluticasone/salmeterol)

1 tháng sau khi mở

Azmanex Twisthaler (mometasone)

45 ngày sau khi mở

Brovana (aformoterolol)

6 tuần sau khi mở nếu được bảo quản ở nhiệt độ phòng. Hạn sử dụng theo nhà sản xuất nếu bảo quản trong tủ lạnh.

Combivent Respimat (albuterol /Ipratropium)

3 tháng

Duonebs (albuterol /Ipratropium) dạng tép chứa dung dịch dùng đường khí dung

Đặt lại vào trong gói giấy bạc sau mỗi lần sử dụng. Tránh ánh sáng. 12 tháng hoặc theo hạn dùng của nhà sản xuất

Flovent Discus (fluticasone)

6 tuần với loại 50 mcg; 2 tháng với dạng 100mcg và 250 mcg

Foradil (formoterol) Viên nang

4 tháng ở nhiệt độ phòng. Viên nang chỉ nên được lấy ra khỏi vỉ ngay trước khi sử dụng

ProAir (albuterol)

12 tháng

Proventil HFA (albuterol)

12 tháng

Pulmicort Flexhaler

6 tháng

Pulmicort Respules (budesonide)

2 tuần sau khi mở

Serevent Diskus (salmeterol)

6 tuần sau khi mở

Spiriva Handihaler

Viên nang chỉ nên được lấy ra khỏi vỉ ngay trước khi sử dụng

Symbicort (budesonide/formoterol)

3 tháng sau mở

Ventolin HFA (albuterol)

12 tháng sau khi mở

Xopenex (levalbuterol) dạng dung dịch dùng đường khí dung

2 tuần sau khi mở

Xoponex HFA

12 tháng

* Tính đến ngày hết hạn ghi trên nhãn thuốc nếu chúng ngắn hơn thời gian được nêu ra trong tài liệu này

 

 

Nguồn: Nhịp cầu dược lâm sàng