Dịch vụ khám, tư vấn, quản lý sức khỏe

Danh mục khám sức khỏe tổng quát

 

DANH MỤC

Kiểm tra sức khỏe tổng quát

≤ 40 tuổi

40 ® 60 tuổi

≥ 65 tuổi

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

1. Khám tổng quát nội khoa (Đo huyết áp, cân nặng, tư vấn sức khỏe tổng quát, bệnh lý nội khoa, dinh dưỡng, chích ngừa…)

x

x

x

x

x

x

2. Khám Răng

x

x

x

x

x

x

3. Khám Mắt

x

x

x

x

x

x

4. Khám phụ khoa và xét nghiệm PAP**

x

x

x

x

x

x

5. Công thức máu (huyết đồ)

x

x

x

x

x

x

   

- Nhóm máu  ABO (tùy chọn)

x

x

x

x

x

x

6. Đường huyết ( Glucose)

x

x

x

x

x

x

7. Mỡ trong máu (Bilan Lipid): Lipid, Cholesterol, LDLc, HDLc, Triglyceride.

x

x

x

x

x

x

8. Chức năng gan: SGOT, SGPT, GGT

x

x

x

x

x

x

9. Chức năng thận: Bun, Creatinine

x

x

x

x

x

x

10. Bệnh gút : Acide uric

x

x

x

x

x

x

11. Xét nghiệm viêm gan siêu vi B:

 

 

 

 

 

 

 

- HBsAg (phát hiện bệnh)

x

x

x

x

 

 

 

- Anti HBs (chích ngừa)

x

x

x

x

 

 

12. Xét nghiệm viêm gan siêu vi C: Anti HCV

x

x

x

x

 

 

13. Chức năng tuyến giáp

 

 

 

 

 

 

 

- TSH

x

x

x

x

x

x

 

- FT4

 

 

x

x

 

 

14. Tổng phân tích nước tiểu

x

x

x

x

x

x

15. X-quang Tim phổi

x

x

x

x

x

x

16. Siêu âm bụng tổng quát

x

x

x

x

x

x

17. Siêu âm  tuyến vú

 

x

 

x

 

x

18. Nhũ ảnh

 

 

 

x

 

 

19. Điện tâm đồ (ECG)

x

x

x

x

x

x

20. Siêu âm tim

 

 

x

x

x

x

21. Đo loãng xương

 

 

 

x

 

 

22. Xét nghiệm dấu ấn ung thư (tùy chọn)

x

x

x

x

x

x

 

 

(*) Danh mục khám có thể thay đổi tùy theo sức khỏe của từng người.

(**) Khám phụ khoa và xét nghiệm PAP dành cho phụ nữ có gia đình. Phụ nữ độc thân nên tư vấn với bác sĩ trước khi khám.